Tresc strony

Kérjük a sütik használatakor vegye figyelembe a következőket:

1. Mik a sütik (Cookies)?  
A sütik kis szöveges fájlok, melyeket a felhasználó számítógépén használ a rendszerfolyamatok során, illetve melyeket a felkeresett webhely alkalmaz. Amint a felhasználó behív egy webhelyet a webhely a felhasználó gépén sütit tud tárolni. A süti egy jellegzetes karakterláncolatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngészi egyedi azonosítását, amikor a webhely ismét megnyílik. Ez a funkció biztosítja a weboldalak zökkenőmentes használatát. A sütik rendszeresen használhatóak online marketingeszközök használatakor, elemző eszközök, beépülő modulok és társult hálózatok esetében is.

2. Milyen feltételek mellett használhatok sütiket (Cookies)?
Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK irányelv, 2009/139/EK irányelv módosítva) értelmében a sütik használatának alapvető feladata, hogy használata előtt az oldal felkeresőjének hozzájárulását kéri. Az oldal csak akkor állíthat be sütit (Cookie) amennyiben a felhasználó hozzájárul. Az oldal megfelelő működéséhez szükséges sütik kivételt képeznek (ld. 5. szakasz.) Az Európai Bíróság (EB) 2019 október elsején meghozott döntése alapján a sütik beállításához a felhasználó aktív hozzájárulása szükséges. Az Európai Bíróság nyomatékosítja, hogy a sütik beállítása előtt a felhasználót tájékoztatni kell a használatról és csak ezután adhatja szabad hozzájárulását. A felhasználó tényleges hozzájárulásához aktív intézkedésre van szükség, az előre kipipált négyzet nem megfelelő, a felhasználónak magának kell rákattintania. Az Európai Bíróság európai jog értelmezésére vonatkozó határozata kötelező érvényű a nemzeti bíróságra nézve így a Kúriára, a Legfelsőbb Bíróságra is, mely a folyamatban lévő nemzeti eljárásokban megfelelően alkalmazza ezeket a megállapításokat.

 SÜTIK ALKALMAZÁSA
3. Hogyan lehet a hozzájárulást megszerezni?
 
Az érintett oldal látogatójának aktív hozzájárulását kell adnia a sütik beállításához, egy érthető és átfogó tájékoztatást követően. A 2009. november 25-i törvény 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/58/EK 5. cikkely 3. bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák „az információ tárolása vagy az információkhoz való hozzáférés a felhasználó rendelkezésére áll, amennyiben az érintett felhasználó az egyértelmű és átfogó tájékoztatást követően a 95/46/EK irányelvvel összhangban beleegyezését adta az adatkezelés céljára.
A felhasználó a hozzájárulást önkéntesen, tájékoztatva megerősítő intézkedésen keresztül megadta.
A folyamatot követően úgynevezett „Beleegyezési-eszközök” jönnek létre a weboldalon. A hozzájárulási eszközökről a felhasználó rendelkezésére áll egy lista.
A felhasználó a látogatott weboldalon felugró ablakban vagy beépített modulban tudja jelezni belegyezését az első alkalommal, amint belépett.
A sütik beállítása nem történhet meg a felhasználó belegyezéséig.

-Ameddig a sütik tiltása érvényben van az összes ezek felhasználásához szükséges funkció blokkolva van.
- Az Impresszumhoz illetve az adatvédelmi funkciókhoz való hozzáféréshez továbbra is jogosult a felhasználó.
- Csak akkor kezdődhet meg a tényleges hozzájárulást igénylő adatkezelés illetve a sütik elhelyezése miután a felhasználó aktív hozzájárulását adta (adott négyzet kipipálása vagy gomb megnyomásával)
-Ezen túlmenően az érintett felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni, ennek tényéről a beleegyezés előtt a felhasználót is tájékoztatni kell. A visszavonás gyakorlásának ugyanolyan egyszerű és letisztult metódust kell alkalmazni, mint a beleegyezés folyamatában.
A megadott hozzájárulást rögzíteni kell, ezáltal vita esetén visszakereshető az információ.
Továbbá a tájékoztatást úgy kell megfogalmazni, hogy a felhasználó egyértelműen felismerje az adatkezelésben mely pontokhoz járul hozzá.
- Az adatvédelmi hatóságok áttekintést nyújtanak, mely sütikre vonatkozhat korlátozás, melyekhez szükséges külön hozzájárulás. Minden érintett szereplőnek intéznie kell a rászabott feladatokat, el kell látnia funkciót. Bizonyos funkciókat egyesével lehet csak aktiválni.
- A megvalósítással kapcsolatos alkalmazásokra vonatkozó kérdések egy részét az adatvédelmi hatóság nyitva hagyja, az aktuális eszközökről és szolgáltatásokról álló listát folyamatosan frissíti.
Azonban: Minden látogatónak aki nem adja beleegyezését az oldalnak továbbra is képesnek kell lennie, hogy sütik beállítása nélkül is látogatható legyen a webhely.

4.  A böngészés elegendő-e a beleegyezéshez?
Az Európai Bíróság 2019. október elsejei határozatában (ld. 2. pont) megállapításai alapján a „mező megjelölése a weboldalon” hozzájárulásnak minősülhet. Az Európai Bíróság szerint a hozzájárulás megadható „bármilyen alkalmas módon (…) melyen keresztül a felhasználó kívánsága konkrét tájékoztatásban kifejeződik és szabad önálló akaratból kerül kijelentésre” (Európai Bíróság határozata 2019.10.01 – C-673/17). Fontos a felhasználó aktív fellépése jelölőnégyzet segítségével történő megerősítésre vagy más aktív módon történő visszajelzésre.
Ennek megfelelően az oldal aktív használata érdekében nem szükséges további jóváhagyás.
A weboldal böngészése aktív tevékenységnek minősül. Azonban felmerülhet a kérdés ez szándékmegerősítésnek minősül-e a sütik szempontjából. Az adatvédelmi fogalmak szigorú felfogása szerint ez nem felel meg teljesen, ezért fokozott óvatossággal kell kezelni.

5.  Kivételek: szükséges sütik (Cookies) 
A 2002/58/EK irányelv 5. cikkelyének 3. bekezdése értelmében a sütik használata nem kötelező, az alábbiak szerint nem kötelező a hozzájárulás:
1. „amennyiben az egyetlen cél az üzenet elektronikus kommunikációshálózatán történő továbbítás” vagy,
2. „amennyiben feltétlenül szükséges a portált a felhasználónak használnia a kért információs tartalom vagy szolgáltatás közvetítésére.”
A meghatározott kivételek csak nagyon szűk értelmezési körrel rendelkeznek és minden esetben külön vizsgálatot igényelnek. Alapszabálynak minősül, hogy amennyiben a weboldal süti (Cookie) használata nélkül is megjeleníthető nem szükséges süti modult elhelyezni a weboldalon.
Bizonyos sütik (Cookies) ezen okból mentesülnek a felhasználó beleegyezésének meglététől amennyiben más célra nem kerülnek felhasználásra. A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport a sütik hozzájárulási kötelezettség alóli mentesítésével foglalkozó véleménye szerint (00879/12/DE WP 194) ezek az alábbiak:
1. Felhasználói bevételi sütik (munkamenetazonosítók) egy munkamenet időtartamára vagy bizonyos esetekben állandó jelleggel, többnyire érvényességük néhány órára korlátozódik: ezeket a sütiket arra lehet használni, hogy ideiglenesen elmentsék a felhasználói bevitelt többoldalas online űrlap kitöltésekor vagy vásárlás esetén az adott kosárban lévő termékek mutatásakor (pl.: Kosárba teszem) Ezek a sütik az adott szolgáltatás biztosításához szükségesek a felhasználó számára illetve a felhasználó meghatározott műveletéhez kapcsolódik.
2. A hitelesítési sütik olyan szolgáltatásokhoz szükségesek, amelyek egy munkamenet időtartama alatt hitelesítést igényelnek. Ezek a sütik a felhasználó bejelentkezése utáni azonosításra szolgálnak, így a felhasználó azonosítani tudja magát a webhely egymást követő látogatásai során, hozzáférhet olyan tartalmakhoz, amelyhez hozzáférési engedély szükséges.
3. a felhasználó orientált biztonsági sütik a hitelesítési visszaélések felderítésére szolgál korlátozottan hosszabb ideig. A felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának javítását szolgálja például észleli a többszöri sikertelen bejelentkezési kísérleteket egy adott webhelyen vagy más módon védi a bejelentkezési rendszert a visszaéléstől.
4. Multimedia-Player lejátszási munkamenetéhez szükséges sütik például Flash-Player munkamenetéhez szükséges süti. Videó vagy audió tartalom lejátszásához szükséges műszaki adatok tárolására szolgálnak pl. képminőség, hálózati kapcsolat sebessége, illetve pufferelési paraméterek.
5. Terheléselosztó munkamenethez szükséges sütik a munkamenet időtartamának javítására. A webszerver kiszolgálókészleten való elosztására szolgál. A terheléselosztó munkamenet következtében garantálható a készletben lévő szerver konkrét hozzárendelése.
6. Perzisztens-sütik a felhasználói felület egy munkamenetének időtartamának (vagy némileg hosszabb időre) adaptálása. Idetartoznak a nyelvi beállítások vagy a keresési eredmények megjelenítésére szolgáló sütik.

6.  Mely sütik (Cookies) nem mentesülnek a hozzájárulási kötelezettség alól?
Leginkább az elemző és reklámkövető eszközök vagy társult programok használata, melyek az oldal látogatójának előzetes aktív hozzájárulásával jöhetnek létre. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságok megerősítették (2019. március Felügyeleti Iránymutató nyilatkozat) miszerint az olyan eszközök integrálásakor, mint a Google Analytics szükséges a weboldalt látogató hozzájáruló nyilatkozata. Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős hatóság kifejti, hogy a sütiket letiltó előre kitöltött aktivált modulokkal nem lehet a látogatótól tényleges hozzájárulást szerezni.
Ugyanez vonatkozik az ún. nyomkövető sütiket tartalmazó beépülő modulokra is. Amennyiben a beépülő modulok által beállított sütiket más célokra például viselkedésorientált reklámozásra, elemzésre vagy piackutatásra használják a felhasználónak ehhez hozzájárulását kell adnia. Ebben az esetben a használt sütik nem feltétlenül szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért funkcióhoz.
A webanalizáló eszközökre sem vonatkozik a kivételszabály. Ezeket főként a webhelytulajdonosok a látogatók számának rögzítésére, a keresőmotorokon keresztül a webhelyre vezető legfontosabb keresőkifejezések meghatározására, illetve a webhelyen felmerülő navigációs problémák felkutatására használják. Ezek az eszközök nem feltétlenül szükségesek a webhely működéséhez, a felhasználó abban az esetben is hozzáfér a weboldal funkcióihoz ha ezek a sütik ki vannak kapcsolva.
A videók beépülését lehetővé tevő modulokhoz is felhasználói hozzájárulás szükséges, amennyiben adatokat továbbítanak külső szolgáltatóknak elemzési vagy hirdetési célból, pl: YouTube videók beillesztése.

7.  Szükséges az adatvédelmi nyilatkozat módosítása? 
A weboldalon történő minden adatkezelésről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást kell adni. A weboldal üzemeltetőjét minden esetben ennek megfelelő értesítési kötelezettség terheli. Az adatvédelmi nyilatkozatnak a hozzájárulásról mint jogalapról is tájékoztatást kell adnia, különösen a csak hozzájárulással használható eszközök és sütik esetében. Az adatvédelmi nyilatkozatnak tájékoztatást kell adnia a szükséges sütik használatáról is illetve kivételes esetekben arról is mely sütikhez nem szükséges hozzájárulás.
Elengedhetetlen, hogy minden esetben ellenőrzésre kerüljön az adatvédelmi nyilatkozat és ennek megfelelően módosítsa azt. A partnerek a megfelelő területi kiegészítést beleilleszthetik adatvédelmi nyilatkozatuk elektronikusan elérhető dokumentumába. Ezen belül kiválaszthatja a használni kívánt eszközöket illetve melyik eszköz használatához szükséges hozzájárulás.

www.haendlerbund.de

© Händlerbund e.V. (Stand: 17.12.2019)

 

Jelen szöveg szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása vagy továbbítása harmadik félnek megengedett mindaddig, amíg ezen nem változtatnak, és a szerzőijogi megjegyzést nem távolítják el.